சேமிப்பு திட்டத்தில் முக்கிய மாற்றம்..!!

பிரபலமான முதியோர் சேமிப்புத் திட்டம் (SCSS), பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF) மற்றும் 5 ஆண்டு அஞ்சல் அலுவலக கால வரம்பு வைப்புத் திட்டத்தில் அரசாங்கம் பல முக்கிய மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது. 55 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆனால் 60 வயதுக்குக் குறைவான ஓய்வு பெற்ற தனிநபருக்கு முன்னதாக நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு மாத காலத்திற்குப் பதிலாக தற்போது மூன்று மாதங்கள் வழங்கப்படும். இந்தப் புதிய விதிகள் ஆனது, ஓர் அரசு ஊழியரின் மனைவி, இந்த நிதி உதவித் தொகை திட்டத்தில் முதலீடு செய்ய வழி வகை செய்கிறது.

Read Previous

பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை..!!

Read Next

அரசு ஊழியர்களுக்கே பாதுகாப்பற்ற ஆட்சி – இபிஎஸ் காட்டம்..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular