பருத்தி உற்பத்தி 2023-2024..!!

2023-2024 ஆம் ஆண்டு பருத்தி உற்பத்தி பருவத்தில், மேற்கொள்ளப்பட்ட பருத்தி உற்பத்தியானது செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதியன்று முடிவடைந்த பருவத்தை விட 6% குறைவாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பருத்தி உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வுக்கான குழுவானது, நடப்பு பருவத்தில் மேற்கொள்ளப் பட்ட பருத்தி உற்பத்தியானது 316.57 லட்சம் பேல்கள் இருக்கும் என மதிப்பிட்டுள்ளது. இது 2022-2023 ஆம் ஆண்டில் 336.60 லட்சம் பேல்களாக இருந்தது. ஜவுளி ஆலைகளின் மொத்த நுகர்வு ஆனது, கடந்தப் பருவத்தில் பதிவான 295 லட்சம் பேல்களுடன் ஒப்பிடுகையில் 294 லட்சம் பேல்களாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப் படுகிறது. ஏற்றுமதி 25 லட்சம் பேல்களாகவும், இறக்குமதி 12 லட்சம் பேல்களாகவும் இருக்கும்.

Read Previous

டெல்லியில் நடைபயிற்சியை தவிர்க்க சுகாதாரத்துறை கோரிக்கை..!!

Read Next

இளம்பெண்ணை துண்டு துண்டாக வெட்டி வெட்டி எரித்த கொடூரம்..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular