முருங்கை மரத்தில் உள்ள பூச்சியை விரட்ட இதை மட்டும் செய்யுங்கள் போதும்..!!

முருங்கை மரத்தில் உள்ள பூச்சியை விரட்ட இதை மட்டும் செய்யுங்கள் போதும்..!!

வீட்டில் வளர்க்கும் முருங்கை மரத்தை பராமரிப்பது மிகவும் அவசியம். முருங்கை மரம் காய்க்கும் போது மரத்தின் அடியில் பெருங்காயத்தை புதைத்து விட்டால், மரம் நன்றாக காய்க்கும் என்று கூறப்படுகிறது. அதன் கிளைகளில் கம்பளி பூச்சிகள் இருந்தால், சோப்பு கலந்த தண்ணீரை ஊற்றி அவற்றை அழித்துவிடலாம். அப்படியும் பூச்சிகள் போகவில்லை என்றால் நெருப்பை காட்டி அழித்து விட வேண்டும். அவ்வப்போது முருங்கை மரத்தின் கிளைகளை முறித்துவிட்டால் கிளைகள் உறுதி பெறும்.

Read Previous

உங்கள் வீட்டில் பணம் அதிகம் சேர இந்த ஒரு பரிகாரம் போதும்..!!

Read Next

தன்னை கடித்த கட்டுவிரியனை சடலமாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வந்த பெண்..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular